KÄLLOR                                                                                                Hemsidan

Litteratur

K.J.Hagfors: Fädernas gård och dess folk, Helsingfors 1940
Harry W. Walli: En byggmästarsläkt från Backa i Öja
Erik Heinrichs: Christian Bohnhof, trädgårdsmästaren på Hammarberget i Arkadia, 1999
Victor Hoving: Handelshuset Gustav Paulig 1876-1951, Helsingfors 1952
Prokurator Woldemar Söderhjelms och hans maka Livas efterkommande, Helsingfors 1972
Ättlingar av Gustav Vilhelm Paulig & Bertha Maria Bohnhof, Gustav Paulig 150 1850-2000
Torsten Paulig: Antavlor "Tabell A", "Fäderneanor"
N. Karl Grotenfelt, Erik Grotenfelt och Kustavi Grotenfelt: Ätten Grotenfelt, Lovisa 1917
Finlands adelskalender 1917-2010