BILDARKIV                                                              Hemsidan

Från vänster: Kyrkovärd Anders Slotte, gästgivare Björkström, handlande Gustaf Rudbäck, kantor orgelnist Leander Riska (källa: Else-Maj Riska)

Från vänster: 1.Lantbrukare Alexander Andersson, 2. järnvägstjänsteman Johannes Riska, 3. Folkskollärare August Jakobsson, 4. handlande Gustaf Rudbäck, 5. Folkskollärare Anders Kronström, 6. magister Johannes Klockars, 7. folkskollärare Alfred Bjon (kusin till Alfred Lybäck), 8. Handlande Leander Rudbäck, 9. kantor orgelnist Leander Riska, 10. folkskollärare Svedberg, 11. på marken handlande Matts Svenlin (källa: Else-Maj Riska)

Leander Riskas arbetsrum i Kronoby 1907

 

Från vänster Hugo Riska (1882-1945), Karl Johan (Kalle) Riska (1876-1938), Ellen Riska (1888-1942, Johanna (Hanna) Riska (1873-1948), Wilhelm Riska (1879-1937)

 

Överst fr.v.: Karl Johan Riska, hans hustru Helmi f. Sarelius; Vivi Riska f. Hägglund och hennes man Hugo; Wilhelm Riska
Mellersta raden fr.v.: Johanna (Hanna) Lybäck f. Riska; Sofia Riska; Freydis Riska f. Granholm
Underst fr.v.:Alfred Lybäck; Ellen Riska och hennes kavaljer "Luscha" Åström
I Jakobstad 1912 ("måste vara tidigare", har någon skrivit)(källa: Else-Maj Riska)